Over WDN

Algemeen

Wijkbelangen Delfzijl Noord (WDN) is de wijk- en belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners van Delfzijl Noord.
Naast het belangenwerk organiseren we met regelmaat ook veel activiteiten voor de bewoners van onze wijk en zijn we vanuit de gemeente
Delfzijl de beheerder van het wijkbudget.

Het bestuur

Het bestuur van Wijkbelangen Delfzijl Noord bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn;

Edo Ladage – voorzitter
vacant – Secretaris
Siska van de Laan – Penningmeester
Annemarie Olinga – Alg. Bestuurslid Zandplatenbuurt
Hedy van Haagen – Alg. Bestuurslid Oldiek (Bornholm)
Cor Kappen – Alg. Bestuurslid Kwelderland

Werkgroepen

Wijkbelangen Delfzijl Noord bestaat uit verschillende werkgroepen die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt.
Dit zijn o.a.;

Beheergroep de Wending
Bornholm werkgroep
Zandplatenbuurt Werkgroep
Kwelderland Werkgroep
Sociale Wijkvernieuwing
Met elkaar Samen

Activiteiten

Wijkbelangen Delfzijl Noord organiseert met regelmaat verschillende activiteiten, ook zijn er vaste activiteiten die wekelijks of maandelijks gehouden worden.
Dit zijn o.a.;

Edo’s Tanties (creabea club)
Schilderen met Annette (Schilderen)
Bloemschikclub Vita Nova
Bingo
Fietsmaatjes Eemsdelta

Contact

Wij zijn te bereiken via info@delfzijlnoord.nl .