Over WDN

Algemeen

Wijkbelangen Delfzijl Noord (WDN) is de wijk- en belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners van Delfzijl Noord.
Naast het belangenwerk organiseren we met regelmaat ook veel activiteiten voor de bewoners van onze wijk en zijn we vanuit de gemeente
Delfzijl de beheerder van het wijkbudget.

Het bestuur

Het bestuur van Wijkbelangen Delfzijl Noord bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn;

Edo Ladage – voorzitter
vacant – Secretaris
Siska van de Laan – Penningmeester
Annemarie Olinga – Alg. Bestuurslid Zandplatenbuurt
Hedy van Haagen – Alg. Bestuurslid Oldiek (Bornholm)
Cor Kappen – Alg. Bestuurslid Kwelderland

Werkgroepen

Wijkbelangen Delfzijl Noord bestaat uit verschillende werkgroepen die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt.
Dit zijn o.a.;

Spooktocht Delfzijl
Activiteiten werkgroep
Edo’s Tanties (creabea club)
De Rare Kwast (Schilderen)
Bloemschikclub Vita Nova
Beheergroep de Wending
Podiumkunsten aan Zee
Bornholm werkgroep
Zandplatenbuurt Werkgroep
Multiculty Festival Werkgroep

Contact

Wij zijn te bereiken via wijkbelangen@delfzijlnoord.nl .